cropped-brftrollberget1.png

På den här webbplatsen har jag dokumenterat byggnation & uppförandet av Brf Trollberget. Dokumenteringen är mest i bildform men även i textform. Jag började i februari 2013 och har sen följt utvecklingen fram till inflyttningsstarten i september 2014.

frasseJag som har gjort detta heter Roger Fransson och jag gjort det av eget intresse eftersom att vi skulle flytta in i ett av de tre husen.

Bidrag såsom bilder eller text till webbplatsen mottages tacksamt.
Maila det till: sondrumswebbplats@gmail.com

Nedan: Gula området är Albinsro. Blåa området är Brf Trollberget. Ej skalenligt.

Trollberget